Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

23.06.2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w ramach procedury Rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:


Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

 nr ZP/2311/34/1781/2017

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.).

Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.

 

 
Załączone dokumenty PDF: