Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/2311/29/1543/2017 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

19.05.2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu:

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2016.1920 z późń. zm.).

2)    Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.

numer postępowania: ZP/2311/29/1543/2017
Załączone dokumenty PDF: