Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/2311/22/1174/2017 Świadczenie usług drukowania, falcowania i dostawy druków promocyjnych i akcydensowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

20.04.2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu:

Świadczenie usług drukowania, falcowania i dostawy druków promocyjnych i akcydensowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług drukowania, falcowania i dostawy druków promocyjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług drukowania, falcowania i dostawy druków akcydensowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2016.1920 z późń. zm.).

2)    Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.

Część zamówienia będzie realizowane w ramach projektu pn. „Reaktor ABK”, nr umowy POWR.03.01.00-00-B018/15, dofinansowanego w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” oś III Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Część zamówienia będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: ERASMUS +.

numer postępowania: ZP/2311/22/1174/2017
Załączone dokumenty PDF: