Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku dydaktycznego i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 137

Ogłoszono: 2017-03-24, Termin składania ofert: 2017-04-05

Szczegóły przetargu

 

  Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku dydaktycznego i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 137  

 

Numer postępowania:

Nr ZP/PN/2312/03/999/2017

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 209 000 euro.

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-03-2017r., numer ogłoszenia 51395– 2017,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1)

 

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24-04-2017

Informacja o wynikach postępowania_14-04-2017

Informacja z otwarcia ofert_05-04-2017

Ogłoszenie o zamówieniu_24-03-2017

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_24-03-2017

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_24-03-2017

Załącznik nr 2 - Formularz oferty_07-03-2017

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_24-03-2017

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia_24-03-2017

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_24-03-2017

Załącznik nr 6 - Wykaz usług_24-03-2017

Załącznik nr 7 - Projekt umowy_24-03-2017