Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/2311/20/1024/2017_Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

24.03.2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w ramach procedury Rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

 

1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.).

2)    Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.
Załączone dokumenty PDF: