Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/02/380/2017 Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Ogłoszono: 2017-03-07, Termin składania ofert: 2017-03-15

Szczegóły przetargu

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,

w tym:

I część zamówienia - Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku dydaktycznego i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 137 

II część zamówienia - Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku dydaktycznego i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1

III część zamówienia - Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Zacisze 12

 

 

Numer postępowania:

Nr ZP/PN/2312/02/380/2017

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 209 000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 07-03-2017r., numer ogłoszenia 38614 – 2017,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

 

 

90910000-9             Usługi sprzątania

90919000-2             Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych

90911300-9             Usługi czyszczenia okien

90620000-9             Usługi odśnieżania

90630000-2             Usługi usuwania oblodzeń

77310000-6             Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90610000-6             Usługi sprzątania i zamiatania ulic

 

Informacja o wynikach postępowania z dnia 21-03-2017 r.Załączone dokumenty PDF: