Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Świadczenie usług informatycznych ICT na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu

Ogłoszono: 2017-02-01, Termin składania ofert: 2017-02-01

Szczegóły przetargu

Świadczenie usług informatycznych ICT na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu

Numer postępowania:
ZP/PN/2312/01/146/2017 

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 209 000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 20-01-2017 r., numer ogłoszenia  12012– 2017,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

 

Zamówienie jest  realizowane w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, pt.: STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu, nr umowy UDA - RPWM.01.03.01-28-0004/16-00.

 

 

72000000-5                 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72400000-4                 Usługi internetowe

72413000-8                 Usługi w zakresie projektowania stron WWW

 

 

UWAGA!!!!!     Nowy dokument Z DNIA 23-02-2017 r.- Informacja o wynikach postępowaniaZałączone dokumenty PDF: