Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylabusy - Mechanika i budowa maszyn (2014)

Karty przedmiotów (dla rekrutowanych w 2014)

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

  1. A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA 

 OGÓLNEGO

 

1a

Język angielski

s. I

s. II

s. III

 

Język angielski

s. IV

s. V

 

1b

Język niemiecki

s. I

s. II

s. III

 

Język niemiecki

s. IV

s. V

 

2

Technologie informacyjne

s. I 

 

 

3

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

s. VI

 

 

4

Ochrona własności intelektualnej

s. VIII

 

 

5

Analiza ekonomiczna dla inżynierów

s. VI

 

 

6

Podstawy przedsiębiorczości

s. VIII

 

 

7

Przedmiot humanistyczny lub społeczny

wybieralne

8

Wychowanie fizyczne

s.I/II

s.III/IV

 

 B.  PRZEDMIOTY  PODSTAWOWE

 

1

Matematyka

s. I

s. II

 

2

Metody statystyczne w technice

s. III

 

 

3

Fizyka

s. I

s. II

 

4

Mechanika techniczna

s. I

s. II

 

5

Wytrzymałość materiałów

s. II

s. III

 

6

Drgania mechaniczne

s. IV

 

 

7

Mechanika płynów

s. IV

 

 

 C.  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 

1

Termodynamika techniczna

s. III

 

 

2

Podstawy elektrochemii

s. I

 

 

3

Elektrotechnika

s. III

 

 

4

Elektronika

s. IV

 

 

5

Podstawy automatyki i robotyki

s. IV

 

 

6

Grafika inżynierska

s. I

s. II

 

7

Podstawy konstrukcji maszyn

s. III

s. IV

s. V

8

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

s. III

s. IV

 

9

Materiały inżynierskie

s. I

s. II

 

10

Obróbka bezubytkowa

s. II

s. III

 

11

Obróbka ubytkowa

s. IV

 

 

12

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

s. III

 

 

13

Technologia maszyn

s. V

 

 

14

Metrologia i systemy pomiarowe

s. I 

s. IV

 

15

Zarządzanie jakością

s. VIII

 

 

16

Zarządzanie środowiskiem i ekologia

s. VIII

 

 

17

Przedmioty wybieralne kierunkowe

wybieralne

18

Projekt przejściowy

s. VI

 

 

D.I.

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN

 

1

Napędy oraz sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

s. V

 

 

2

Sterowanie mikrokomputerowe układów mechanicznych

s. V

 

 

3

Eksploatacja i niezawodność maszyn

s. V

 

 

4

Diagnostyka maszyn

s. VI

 

 

5

Technologia napraw maszyn

s. VI

 

 

6

Projektowanie i automatyzacja procesów produkcyjnych

s. VI

 

 

7

Oprzyrządowanie technologiczne systemów produkcyjnych

s. VI

 

 

8

Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM

s. VI

 

 

9

Zarządzanie produkcją i eksploatacją

s. VI

 

 

10

Nowoczesne technologie w produkcji maszyn

s. VIII

 

 

11

Przedmioty wybieralne specjalnościowe

wybieralne

D.II.

SPECJALNOŚĆ ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

 

1

Teoria ruchu pojazdów

s. V

 

 

2

Budowa samochodów

s. V

 

 

3

Samochodowe silniki spalinowe 

s. V

 

 

4

Elektrotechnika samochodowa

s. V

 

 

5

Elektronika i automatyka samochodowa

s. V

 

 

6

Informatyka pokładowa pojazdów

s. VI

 

 

7

Bezpieczeństwo ruchu pojazdów

s. VI

 

 

8

Eksploatacja pojazdów samochodowych

s. V

 

 

9

Diagnostyka samochodów

s. VI

 

 

10

Technologia napraw samochodów

s. VI

 

 

11

Podstawy organizacji serwisu samochodowego

s. VI

 

 

E. PRAKTYKI, DYPLOMY moduły do wyboru

 

1

Praktyka zawodowa

s. VII

 

 

2

Seminarium dyplomowe

s. VI

 

 

3

Pracownia dyplomowa

s. VIII

 

 

4

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

s. VIII

 

 

5

Praca dyplomowa

s. VIII

 

 
 

Karty przedmiotów wybieralnych (dla rekrutowanych w 2012)

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Blok A.7.1 (humanistyczne i społeczne)

 

1

Wybrane zagadnienia z psychologii

s. VI

 

 

2

Społeczne aspekty pracy w grupie

s. VI

 

 

3

Podstawy filozofii

s. VI

 

 

Blok A.7.2 (humanistyczne i społeczne)

 

1

Historia techniki

s. VIII

 

 

2

Zrównoważony rozwój Regionu Bałtyckiego

s. VIII

 

 

3

Dzieje Ziemi Elbląskiej

s. VIII

 

 

Blok C.17 (kierunkowe)

 

1

Pompy, sprężarki, wentylatory

s. IV

 

 

2

Maszyny tłokowe

s. IV

 

 

3

Maszyny wirnikowe

s. IV

 

 

D.I.

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN

 

Blok D.I.11.1

 

1

Maszyny robocze

s. V

 

 

2

Maszyny i urządzenia technologiczne

s. V

 

 

Blok D.I.11.2

 

1

Szybkie prototypowanie

s.V

 

 

2

Obliczenia inżynierskie

s. V

 

 

D.II.

SPECJALNOŚĆ ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

 

Blok D.II.12.1

 

1

Tuning samochodów

s. VI

 

 

2

Niekonwencjonalne źródła zasilania samochodów

s. VI

 

 

Blok D.II.12.2

 

1

Pojazdy hybrydowe

s. VIII

 

 

2

Pojazdy specjalne

s. VIII